DN skriver om att Apple har stämt Nokia på grund av den sistnämnda har skapat en mobil som har 13 likheter med iPhone. Några av dessa likheter ska tydligen ha att göra med GSM, UMTS och WLAN. Efter att ha skummat igenom Wikipediasidor anser jag att dessa tekniker verkar vara väldigt vanliga och användbara. En typisk sak man vill ha i sin mobiltelefon. I artikeln säger Bruce Sewell, vice ordförande i Apple:

”Andra företag måste konkurrera med oss genom att uppfinna sin egen teknik, inte bara stjäla vår”

Jag tänker låta bli att lägga alltför stor vikt på att en person i hans position inte borde blanda ihop stöld med kopiering. Det jag vill få fram är att han anser alltså att om man ska uppfinna något nytt måste allt i den uppfinningen vara ny på alla sätt. Detta gör det såklart svårt för småföretagare (som patentsystemet är till för att skydda) att bygga vidare på teknik om denne endast kommer på en eller två förbättringar man skulle kunna göra på, i detta fall, en mobiltelefon.

Eller, ett liknande fall, om en småföretagare kommer på en ny funktion som en mobiltelefon skulle kunna ha (inbyggt element till exempel) och att en mobil på marknaden är perfekt anpassad för det.  Då skulle hen inte vara så motiverad att marknadsföra denna uppfinning då hen skulle löpa stor risk på att bli stämd. Och eftersom att hen inte är ett storföretag skulle hen inte ha någon chans att försvara sig mot storföretagets advokater.  Apple är inte så nyskapande här, men har de någonsin varit det?

Det finns hopp för en förändring, om man tittar i kommentarerna i DN:s artikel där många säger att de ska rösta PP. Det är lovande, men det kommer inte vara tillräckligt. Det kommer krävas mer än 4 år i den svenska riksdagen och mer än 5 år i EU-parlamentet för att få igenom ett innovationsgynnande patentsystem. Jag är glad över att piratrörelsen finns i partiform i över 30 länder, vilket på sikt höjer hoppen att få igenom ett globalt patentsystem som gynnar både konsumenter, små- och storföretag. Jag blir lite ledsnare när det endast är ett av dessa partier som sitter som beslutsfattare. Blir återigen glad när jag kommer ihåg att det bara är snart fyra år sedan det första piratpartiet komoch hur långt vi kommit sedan dess.

Annonser